Miren Ausín Lecuna

Miren Ausín Lecuna

Directora do Servizo de Proxección Internacional do Goberno de Navarra.